Skip to content

Visažinis

Kartais gyvenime tenka ir stebėtis.

Štai, užvakar su kaimynais darėme talką: visi namų ūkiai pirko granules sekančiai žiemai, tad, draugiškai jas krovėme iš pradžių pas vieną kaimyną, po to pas kitą, o dar vėliau  –  ir pas trečią. 

Vakare, kai viskas jau buvo sutvarkyta, susėdome prie bendro stalo, į kompaniją pasikvietėme ir vairuotoją, granules vežusį bei krauti padėjusį. 

Gėrė jis tik kolą, mat, su sunkvežimiu dar turėjo namo važiuoti, o mes per daug ir nepykome, vyną sau skaniai gurkšnojome ir giliuose foteliuose ilsinome nuo darbo išvargusius raumenis. 

Ir čia vairuotojas prabilo. Maždaug per 40 minučių mes sužinojome ir išgirdome (bandysiu viską prisiminti, bijau, kad nepasiseks, ale stengsiuos):

kad,  Tito (Josif Bros Tito)  buvo geras Jugoslavijos valdytojas, bet, vis tik niekšas;

kad, kas kare nebuvo, tas nežino, kas yra A10  –  karinis JAV lėktuvas, vienu, urano pripildytu šoviniu, peršaunantis tanką ir sudeginantis viską, kas viduje:

buvo apžvelgtos Indijos ir Pakistano tarpusavio santykių perspektyvos: gerosios ir blogosios pusės;

įvertinta Kinijos ekonomika ir jos įtaka pasaulio bei Serbijos (beje, pokalbis šioje šalyje ir vyko) ekonomikoms;

sužinojome apie efektyviausią rakijos (samanės) gaminimo būdą, kuris taikomas Juodkalnijoje;

nušviestos serbiško alaus perspektyvos Europos fone;

išgirdome išsamų pasakojimą apie vairuotojo gyvenimą Austrijoje (5 metus), jo brolio nuotykius šioje šalyje, o taip pat buvo išsamiai apžvelgta Austrijos socialinė politika;

išgvildenta Kosovo problema;

sukritikuotas šalies vadovas  –  Vučič’ius, paliečiant ne tik jo asmenines vidaus savybes, tačiau ir jo išsilavinimą bei aprangos pasirinkimą;

paviršutiniškai, per daug nesigilinant, apžvelgti Graikijos bei Turkijos kurortai ir nušviestos šių metų poilsio sezono perspektyvos;

išduotas tikslus žuvienės receptas, atitinkamai, atskleistos baltos duonelės, valgomos su žuviene, kepimo paslaptis;

reitinguotas dabartinių TV programų lygis, trumpai apžvelgta televizijos įtaką jaunimui;

padiskutuota sveikos gyvensenos tema, kuri švelniai peraugo į klausimus, susijusius su nekilnojamuoju turtu;

labai išsamiai  apžvelgta vairuotojo atvežtų granulių sudėtis, kaloringumas, sulygintos kainos su konkurentais, su tokia pačia produkcija siūloma kitose šalyse, ypač Italijoje;

išgirdome įdomų pasakojimą apie vairuotojo dabartinę šeimą, jo tėvus, senelius ir prosenelį, kuris pastatė didelį malūną, vėliau Tito nacionalizuotą (tikriausiai dėl to buvo pavadintas niekšu). Po to sekė pakankamai lakoniškas pasakojimas apie turto susigrąžinimą ir iki šiol tebesitęsiančius bylinėjimus…

Malonu, kai į kompaniją įsilieja intelektualas!

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite