Skip to content

Supratinga avis

supratinga avisVidurnaktis. Vis dar bandau užmigti.

Nusprendžiu pasinaudoti visiems žinomu būdu  –  pradedu skaičiuoti avis. 

Avelės, viena po kitos, slenka prieš akis, o aš jas skaičiuoju.

“… piamtrys… piamketuri… piampiam…piamšeši…”

Maždaug ties dviem šimtais staiga viena avelė sustoja, atsisuka į mane ir taip maldaujančiai paprašo:

  –  Gal jau nekankink mūsų? Na, nueik, pagaliau, į tą virtuvę!

Supratinga avis!

Jus tikrai pralinksmins anekdotas „Išradingas inžinierius”

Komentuokite