Skip to content

Šokoladas

Pavakarys, mieste kursuojantis mini autobusėlis pilnas pavargusių po darbo žmonių. O čia dar, kaip tyčia, kokių 5 metų berniukas pradeda rodyti ožius:

 – Mama, nupirk šokoladą!
 – Cit, kas čia per reikalavimai! – mama griežta ir ryžtinga.
 – Nupirk, nupirk! – įkyriai verkšlena vaikas.
 – Jokių šokoladų!
Berniukas kiek patyli, tada suokalbiškai sako:
 – Jei nenupirksi šokolado, aš močiutei pasakysiu, kad tu valgei tėvelio pimpaliuką!
Autobusas sprogsta iš juoko, mama, visa nuraudusi iš gėdos, griebia berniuką už rankos ir vos ne bėgte nutempia prie išėjimo. Autobusėliui sustojus šokte iššoka ir nusitempia sūnų paskui save.
Tuo pačiu metu į autobusą įlipa vyriškis, taip pat su panašaus amžiaus berniuku.
Po minutėlės berniukas garsiai pareiškia:
 – Tėti, nupirk man šokoladą!
Keleiviai išvirtsa savo kėdėse, vairuotojas net ptistabdo autobusą – klykia už vairo.
Berniuko tėtis nieko nesuprasdamas dairosi į garsiai besijuokiančius keleivius, nesupranta, ką tokio juokingo pasakė jo sūnus.
Vairuotojas sustabdo autobusą, visas išraudęs atsisuka į sumišusią porelę:
 – Nupirk! Patikėk, nesigailėsi!

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite