Seni bezdaliai

Tags:

Ką daro žmogus, ką nors negero padaręs?
Yra keletas variantų: iš karto prisipažįsta, sulaukia vertinimo (bausmės) ir ramiai gyvena toliau. Kitas variantas: slepia, slepiasi, daro viską, kad tiesa niekada neišaiškėtų. Visą gyvenimą „ant peilių“, dreba, savo elgsena dar labiau grimzta į melą, nes jau tiek prisimelavęs, kad išbristi beveik neįmanoma.
Jei mūsų politikai dar pačioj pradžioj būtų prisipažinę bendradarbiavę su KGB ar kitomis mums priešiškomis struktūromis, būtume kiek papykę, pašūkavę ir atleidę.
O bet tačiau…
Tarybiniais laikais buvo labai daug stukačių, bendradarbiaujančių su KGB. Anot vieno rusų žvalgo, vėliau perbėgusio į „priešų“ pusę, labiausiai su KGB bendradarbiaudavo inteligentija. Jo vertinimu (be abejo, tai ne statistiniai duomenys), su „struktūromis“ nuolat bendraudavo maždaug 90% inteligencijos atstovų: mokytojų, dėstytojų, rašytojų, menininkų.
Įdomiausia tai, kad prie tokios santvarkos kitaip ir būti negalėjo, na, nebent tie žmonės būtų nusprendę aukoti savo gyvybes ir tokiu būdu Tarybų Sąjungą palikti absoliučiai kvailių visuomenei.
Tad, kam slėpti tai, kas buvo neišvengiama?
Manau, kad visuomenė daug pozityviau reaguotų į viešą prisipažinimą bendradarbiavus, nei į pareiškimą, kad „jis jau tada buvo kovotojas už laisvą Lietuvą“, nes to būti, praktiškai, negalėjo. Seniau netgi sakydavo: „jis buvo toks kvailas, kad netiko net į komjaunuolius…“. Taigi, pasakų sekti nereikia: rimta kova prieš režimą TSRS buvo praktiškai neįmanoma, neskaitant jos apraiškų užsienyje, vakarietiškame pasaulyje.
Kalbu apie „brandaus socializmo“ ir dar ankstesnį laikmetį, nes po Brežnevo mirties jau prasidėjo, kad iš pradžių ir nežymus, atsiribojimas nuo „socializmo“, pradėta po truputį ieškoti savo kelio.
Kam čia rašinėju ir kedenu senas žaizdas?
Kad suprastumėte, kodėl mūsų pačių valdžia mus laiko kvailiais ir mus išnaudoja, kodėl ji lenda į subinę jau kitiems ponams ir viską daro tiesiog priešingai, nei reikalauja sveikas protas.
Seni žvalgai, buvę, o gal ir esantys, bijo. Jie bijo tiesos. Jie laukia, kad viskas būtų pamiršta. Savo lindimu į naujus užpakalius tarsi bando užtušuoti savo senąsias nuodėmes, kurių taip ir nepripažino.
Būkite garantuoti, kad visi mūsų taip išaukštinti lietuviškieji „vadai“, „legendos“ ir „garbingi valdžios vyrai “ (o ir moterys) – buvę tam tikrų agentūrų bendradarbiai. Tuo net neabejokite.
Galbūt sąžiningiausias buvo pats Brazauskas, kuris, kaip jį bevertintume dabar, bent neslėpė savo praeities. Iš kitos pusės, nuslėpti jos būtų neįmanoma užduotis, tad…
Ir reiktų žinoti, kad ta bezdalių govėda darys viską, kad tiesa niekada neišaiškėtų. To taip pat nori ir tūkstančiai buvusių stukačių, kurie visakeriopai palaikys tokią valdžią, pils purvus ant kiekvieno kiek laisvesnio kvėptelėjimo.
Seni bezdaliai (ir bezdalės!) jau turi išsiauklėję ir jaunesnių savo pakalikų, išmokę juos visų suktų būdų, darbelių, tad, vien ant senių „varyti“ tikrai nereiktų.
Patys pastebėjote: bet koks rimtas skandalas yra užgesinamas, aplink jį sukeliama dešimtys mažesnių, tačiau daug emocingesnių skandaliukų ir, galų gale, žmonėms susisuka smegenėlės, jie patys nebesupranta kas čia dėl ko kaltas, kas vyksta ir, apskritai, ką yra!
Laivas, atominė, kyšiai, vamzdžiai , paskolos krizės metu, vaikų darželiai, vaikų teisių įstatymas – nei viena ši afera nėra išaiškintas iki galo, nei viena! Ir nebus išaiškinta, nes seni komunistai jau turi savo pamainą – komjaunuolius, pasiryžusius daryti viską, kad tik niekas niekada nesužinotų tiesos.

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite