Skip to content

Pasipriešinimas

pasipriešinimas

Šaikos, uzurpavusios mūsų gimtinę, atstovai (ne visi)

Tūlas FB gyventojas, pats nedalyvaujantis marše, žiūri į aktyvistų įkeliamas nuotraukas ir piktinasi:

  –  Ir kas iš to, kad susirinkote?

  –  Valdantiesiems į jus nusispjauti!

  –  Na, ir kas toliau?!

  –  Tik pažiūrėkit, kokia publika suėjo!

Ir tie žiūrovai nesuvokia, kad vienoje barikadų pusėje stovi gerai organizuota ir šaibų pritukusi govėda, kuriai priklauso teismai, policija bei kariuomenė, spec. tarnybos, profesionalūs provokatoriai ir kariauna lojalių valdininkų, o kitoje pusėje nepatyrę, kol kas dar silpnai organizuoti, neturintys jokio finansavimo pasipriešinimo dalyviai, genami idėjos bei instinkto, kad kažkas jų gimtinėje ne taip.

Tai gerai ginkluotos baltųjų kariuomenės susidūrimas su drožtais pagaliais ginkluotais  Australijos aborigenais. 

Vienoje pusėje negailestingi profesionalai.

Kitoje  –  naivūs pradinukai. 

O žiūrovai nori kažkokio tai galutinio sprendimo, veiksmo, juos kankina Maximos sindromas, kai “viskas pagalvota už jus” ar kažkaip panašiai. 

Tie pradinukai dabar Vilniuje kažką daro, bando išreikšti savo nepritarimą idiotų vyriausybei bei ankstesniems nelogiškai kvailiems įstatymams bei sprendimams. Jie kovoja, taip kaip sugeba.

  –  Cha, Baltarusijoje susirinko 50 tūkstančių, o čia tik keli šimtai…  –  mekena eilinis nieko nesuvokiantis tautietis. 

Taip, Baltarusijoje susirinko, ir mes gerai žinome (ačiūdie ir klounui Pavilioniui), kad šis reikalas buvo riebiai finansuojamas Vakarų bei lietuviškais pinigais. Tad, ko gi nesusirinkti? Juk kova už demokratiją, laisvę! 

O štai lietuviškieji kovotojai garantuotai neturi jokio rimtesnio finansavimo šaltinio, galbūt neturi net ir nerimto, jie čia suėjo dėl to, kad jiems ne vis tiek. Tai nenupirkti tyri žmonės, galbūt negalintis preciziškai įvardinti savo reikalavimų, tačiau vidumi, intuicija suvokiantys, kad Lietuvoje gyventi darosi vis blogiau ir pavojingiau, kad valstybė vis giliau lenda į kišenes (tiek to), o baisiausia, į šeimų vidų! Nori reguliuoti viską  –  nuo vaiko auklėjimo, iki jo gydymo ir smegenų. Iš šalies daroma elementari gyvulių fermą: žmonių reikalas susilaukti vaikų, o po to jie jau bus perimti gudresnių ir tiesą žinančių valdininkų ir iš vaikų bus gaminama standartizuota mėsa, standartizuotomis smegenimis ir standartizuota, prognozuojama elgsena. Šie žmonės tai jaučia, todėl ir eina į gatves. 

Be abejo, kai pasipriešinimas toks neorganizuotas ir dar gana primityvus, prie jo gali prisiplakti krūvos provokatorių ar savęs negalinčių kitur realizuoti politikų, tad, susirinkusiųjų minioje baltų sparneliais plasnojančių angelėlių tikėtis tikrai neverta. Tai tik žmonės, priešingai, nuo valdančiųjų, kur, akivaizdžiai, susirinkę vien Liuciferio tarnai. 

  –  Oi, kaip himną dainavo, kokia gėda! Net žodžių nemoka!

O tu, mokantis žodžius, dabar sėdi priešais kompiuterio ekraną ir smaginiesi. Tau reikia serialų, kvailysčių, ilgai besitęsiančių šou, nes tavo smegenys kažko giliau suvokti jau nesugeba. Žinoma, žinoma: nemokėjimas atlikti himno, tai tokia gėda! Baisu! Juk mes pripratę, kad prieš komunistinius gegužės pirmosios “mitingus” bei demonstracijas, kiekvienas šou dalyvis atmintinai iškaldavo savo vaidmenį (ar tai dainavimą, ar šokį, ar mojavimą vėliavėlėmis) ir ten klaidų tikrai nepasitaikydavo. O šitie, patriotai, po velnių, net himno neišmoko…

Žinote, suteiksiu jums info, kad smagintumėtės ir toliau: aš, čia rašantis ir jus smerkiantis, taip pat himno nemoku. Kaip nemokėjau nei TSRS, nei LTSR himnų, taip nemoku ir dabartinio. Ot koks, ane? Dabar galite juoktis ir tyčiotis.

Suvokite: tai pradžia. Nemunas taip pat atsiranda iš mažo šaltinėlio, tačiau tam yra priežastis: vanduo nebegali stovėti vietoje, trokšta bėgti, tekėti ir lietis į vis didėjančią upę.

Valdantieji padarė praktiškai viską, kad tauta pradėtų judėti bei siūbuoti. Tiesą pasakius, kai pažiūriu, valdančiųjų įgyvendintas ar dar norimas įgyvendinti nesąmones, mane pradeda kankinti nepilnavertiškumo sindromas. Nes aš tokios fantazijos neturiu. Fantazijos, kaip dar labiau pakenkti savo tautai. 

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite