Skip to content

Pasaka apie baisiąją krušą ir žaliuojantį sodą

Jūs turite sodą, kuriame žydi nuostabūs vaismedžiai, tačiau mėgstate žiūrėti TV, Įsijungiate jį, o ten pranešėjas aiškina, kad Kinijoje tokį patį sodą sunaikino kažkokia nauja krušos rūšis, kad iškirto nemažą dalį vaismedžių.
Jūs nueinate į savo sodą: ramu.
Po to per TV ir laikraščius pradeda rašyti, kad ta pati kruša kerta sodus Italijoje, Ispanijoje, kitose, jau artimesnėse šalyse.
Bėgte išbėgate į lauką, apžiūrite sodą: na, ramu kol kas.
Bet jūs mėgstate skaityti, nardyti po internetą, o ten kas antras straipsnelis – apie baisiąją krušą. Rašoma, kad jau kuriami krušos debesų vaikymo preparatai, tuoj bus leidžiama raketa, kuri sprogs ir sustabdys tolimesnį krušos kaupimąsį. Kiti sako, kad, jei vaismedžius išpurkšti, jiems ta kruša nelabai jau ir pavojinga bus. Tu nesupranti, kaip kamienų purškimas sustabdys iš dangaus krentančius ledukus, bet kol kas nesigilini. Yra gi protingų sodininkų, kurie žino geriau už tave.
Vėl apsilankai sode, nužvelgi grėsmingą dangų – lyg ir nieko, tačiau jau baisoka.
Toliau giliniesi į vis naujasnę ir operatyvesnę informaciją ir sužinai, kad kruša jau genėja tavo kaimynų sodus.
Bėgi laukan, ant kaktos kapteli lietaus lašelis ir tavo kelnės jau pilnos: prasideda!
Skubiai užsisakai stebuklingąjį purškalą, bėgi purkšti vaismedžių. Į pakaušį trinkteli antras lašas, tu jau nebesivaldai, tau baisu, esi panikoje.
Telikas neužsičiaupia: kalba apie didžiausią grėsmę viso pasaulio sodų istorijoje, transliuojami apokaliptiniai išlaužytų sodų vaizdeliai, pateikiama statistika: kur ir kiek vaismedžių sunaikinta, pateikiamos dar baisesnės prognozės ateičiai. Pasirodo, krušos debesys linkę atsinaujinti, tad, visiems su baime reiktų laukti naujos bangos – naujo debesų antplūdžio.
Sodų bendrijos pirmininkas įsako dažyti visus vaismedžius.
Tu, dėl viso pikti, vėl nulakatuoji iki sodo: pas tave, kol kas, viskas ramu.
Persimeti žodeliu su kaimynu sodininku. Jo sodas, kol kas, taip pat tvarkoje, tačiau ir jis kalba apie baisiąją krušą, jūs abu liūdnai aptariate Lenkijos sodininkų netektis…
Ir štai, pagaliau jau ir pas jus: sodų bendrijos pirmininkas po lietaus randa nulaužtas tris šakeles ir iškilmingai paskelbia, kad baisioji kruša atėjo ir į mūsų bendriją!
Tu, dėl viso pikto, dar kartą apžiūri sodą: na, kažkaip keistai, kol kas viskas tvarkoje.
„Nejau aš nieko nesuvokiu“ – tave kankina mintys, kai žvelgi į internetą, pilną apokaliptinių vaizdelių ir pasakojimų apie baisiąją krušą. – „Gal aš ko nors nematau?“
Tiesa, tolimesniojo kaimyno, to, kur arčiau miško, sodą aplankė šernų šeimynėlė, palaužė jie ten krūmelius, vaismedžius apskabė. Bendrijos pirmininkas paskelbė, kad tai, vis tik, ne šernų, o krušos padariniai. Na gerai, lai.
Visi bendrijos kaimynai pasidalina į dvi stovyklas: vieni kruša tik ir jos laukia, kiti ne. Prasideda vienas kito įžeidinėjimai, žeminimai, kai kas net pasikumščiuoja. Bendrijos pirmininkas, žinoma, bijančiųjų pusėje, nes „atsarga gėdos nedaro“, o be to jam pažadėjo atvežti naują, tikrai veiksmingą preparatą, kurį, aišku, ne už dyką, privalėtų įsigyti kiekvienas bendrijos narys ir dar kartą išpurkšti vaismedžius.
„Aš tikrai išprotėjau“ – išsigandęs mąstai, stebėdamas savo sveiką sodą. „Kodėl aš nematau to, apie ką man pasakoja visi kiti?!“
Pas tave į svečius pradeda eiti kiti sodininkai, rodyti kiežkieno sode vėjo nulaužtas šakelių nuotraukas ir aiškinti, kad aš, su savo nepagrįstu netikėjimu, griaunu bendrijos tvarką, o be to, tik visi kartu, susiėmę už rankų ir eilinį kartą išpurškę vaismedžius, apsisaugotume nuo baisosios viso pasaulio sodus naikinančios krušos!
Tu, kaip ir sutiktum, tačiau, tarsi netyčia, vėl ateini į savo sodą ir stebi sveikai žaliuojančius vaismedžius…
Ką daryti? Tikėti per visus informacijos sklaidos kanalus sklindančia informacija ar savo akimis?
?

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite