Skip to content

Pamokantis pasakojimas apie asilus

Kartą vienas vyriškis turėjo visą naktį keliauti traukiniu, tad, užsisakė kupė. Koks buvo jo džiaugsmas, kai pamatė, kad jo pakeleivė bus žavi dama!

Moteris taip pat nebuvo užsidariusi, todėl abu pradėjo maloniai bendrauti, pasistatė butelį gero vyno…

Vyras nusprendė papasakoti vieną seną pasaką…

***

…Kartą karalius turėjo išvykti į karą, o labai mylėjo savo dukrą princesę. Pasikvietė patį ištikimiausią tarną ir įsakė:

–  Privalai padaryti viską, ko tik princesė užsigeis. Jei ne  –  nukirsiu tau galvą!

Pirmą vakarą tarnas, jaunas vyras, užėjo į princesės kambarį ir paklausė, ko ji pageidautų:

–  Man šalta,  –  atsakė princesė.  –  Norėčiau sušilti…

Tarnas paėmė šiltą antklodę, apklojo princesę ir išėjo.

Kitą vakarą vėl paklausė, ko princesė pageidautų.

–  Man labai šalta,  –  pratarė princesė žiūrėdama į vyrą hipnotizuojančiu žvilgsniu.

Tarnas puolė prie apkloto, tačiau jo nebuvo. Tada jis nukabino užuolaidas ir apklojo princesę.

Trečią vakarą istorija pasikartojo, tik, tarnas buvo priverstas nusirengti ir savo drabužiais užkloti princesę.

Neaišku, kaip ten būtų buvę toliau, tačiau karalius grįžo namo. Pasišaukė princesę su tarnu ir klausia:

–  Sakyk, dukrele, ar šis vyras vykdė visus tavo norus?

–  Jis neįvykdė nei vieno mano noro!  –  piktai atšovė princesė.

Tarnas apstulbo. Karalius liepė jam ruoštis, kitą dieną turėjo būti įvykdyta mirties bausmė. Nuliūdęs tarnas nuėjo pas Išminčių ir papasakojo visą istoriją. Po to paklausė:

–  Ką patartumei man daryti, Išminčiau?

–  Matai štai tą šieno kaugę?   –  senolis parodė pirštu į pievą, kur stūksojo daug šieno kaugių.

–  Matau.

–  Eik, ir suėsk ją!

–  Kodėl?  –  paklausė nustebęs ir išsigandęs tarnas.

–  Nes tu esi asilas!

***

… Dar kiek linksmai paplepėję, abu pakeleiviai nuėjo miegoti. Ryte, kai traukinys atvyko į stotį, abu išlipo iš traukinio, vyras paslaugiai nešė moters lagaminą. Kai atėjo laikas skirtis, moteris padėkojo, atsegė piniginę ir apstulbusiam vyriškiui atkišo 50€ banknotą.

–  Ką jūs!  –  susijaudino vyras,  –  manote, kad aš jums padėjau nešti lagaminą už pinigus?

–  Ne,  –  atsakė moteris.  –  Nusipirkite šieno…

Jums tikrai patiks linksmas pasakojimas „Piktas daktaras“

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Dalinkitės

Komentuokite