Skip to content

Mano sąmokslo teorija arba Kvailio mokestis

Žinau, kad to nebuvo, tačiau jau taip gražiai viskas susidėliojo…
Šimšius supila smėlio dėžę, visi puola išreikšti savo nuomonę: vieni „už“, kiti „prieš“, užtat kiekviena pusė privalo įrodyti savo tiesą.
Na, kad smėlio dėžė yra pajuokos objektas, tai čia ir kvailiui aišku (reiškia – ir man ), o tai yra gerai. Kuo didesnė nesąmonė – tuo didesnis susipriešinimas, tuo daugiau triukšmo ir netgi galima kažką tai tautai nemalonaus padaryti, o ji to ir nepastebės.
Po to Seimas nutaria, kad, į Lukiškių aikštę vis tik grįš Vytis, dalis tautiečių lengviau atsikvepia, o smėlio dėžės gerbėjai per daug ir nesipriešina: juk reikalas tai šventas, negi dabar prieš tautos simbolį pradėsi purkštauti?
Kaip ir viskas gerai: Gėris nugali Blogį, įsiviešpatauja Tiesa ir Brolybė, dauguma patenkinti.
Dabar pats laikas džiaugtis Seimu, valdančiaisiais, nes, vis tik, yra dar ten sveiko proto ir sveikos jėgos… Jau galima pradėti giedoti ditirambus.
Ir štai perskaitau seniai pamirštą dalyką: juk, po velnių, automobilius tai apmokestino! Ir nuo liepos 1 dienos, priklausomai nuo išmetamųjų dujų koncentracijos, bus apmokestinti visi naujai registruoti automobiliai!
Kaip čia mes taip pamiršom? Gretutės idėjos, pasirodo, buvo baisiai kibios, išliko ir dabar bus įgyvendintos, o mes, po velnių, neturėjom laiko nei piktintis, nei streikuoti! Ir va, bac: perki auto, susimokėk už išmetamas dujas!
Kaip sakoma, mokestis „iš lemputės“, vien už tai, kad tu nori geriau gyventi. Ir, žinoma, prigalvota visokių stebuklų: benzas lyg ir mažiau teršia, bus apmokestintas mažiau, dujos iš vis beveik neteršia, tačiau ir už jas reiks mokėti. Belieka pirkti elektromobilį (jei nenori Kvailio mokesčio), susimokėti, kaip už tris paprastas mašinas, kad galėtum nuvažiuoti, kokius tai 200 km (realiomis sąlygomis) ir po to pusdienį pildyti batareikas.
Taigi, per visus tuos triukšmus (korona, šimšiaus kvailystės) mes tik atitolome nuo realių problemų. Arkliui aišku, kad koronos baubas tikrai ne dėl taršos mokesčio sugalvotas buvo, bet, labai tiko ir tikrai juo buvo teisingai pasinaudota.
O dabar, va, korona jau beveik niekas nebetiki, čiaplinskų pasiardymai primena tiesioginius reportažus iš palatos, užtat smėlio dėžė baisiai laiku ir vietoje!
Mes piktinamės 60k € kainavusia smėlio krūvele, o per tą pyktį leidome sau ant kaklo užnerti milijoninius mokesčius, kurie lauks ir mūsų, ir mūsų vaikų, ir anūkų. Nes, jei jau kartą užsileidai, tai nulips nuo sprando labai jau nenoriai, o dažniausiai ir nenulipa niekada. Prisiminkite, kas atsitiko su PVM, kai „laikinas“ jo padidinimas tęsiasi iki šiol, o visi jau priprato ir tyli, kaip žuvys akvariume.
Jei kas aiškins, kad toks mokestis yra išsivysčiusiose šalyse, o mes, kaip visada, atsiliekame, tai tokiems siūlau peržiūrėti likusius tų šalių mokesčius ir, vardan solidarumo bei tiesos, susimokėti juos savarankiškai, nelaukiant, kol mūsų Seimas sugalvos juos įtvirtinti. Kvailys visada gali už ką nors susimokėti, tam šiais laikais suskurtos idealios sąlygos.
Žmogus, perkantis automobilį, nelieka niekam skolingas, ir taip sumoka daug mokesčių, o taip pat juos nuolat moka pirkdamas kurą, tepalus bei detales ir mokėdamas įvairias draudimo įmokas. Kam dar papildomai šerti Gretutės sekėjus palatose? Tai yra aiškus pasityčiojimas iš sveiko proto.
Tad, automobilių apmokestinimą galima drąsiai pavadinti KVAILIO MOKESČIU, jei tiksliau – kvailių sugalvotu mokesčiu.
Bet kaip gi dabar, kai Seimas staiga pasidarė toks geras ir pasipriešino smėlio dėžei, kaip dabar jam pareikšti kaltinimus tautos apgaudinėjimu? Kaip?

****

Photo by Samuele Errico Piccarini on Unsplash

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite