Skip to content

Lietuvos KGB pranešimas Maskvai apie Andrikienę Laimą

operatyvinis kontaktas,TSR KGB skyrius,Marcelinovna,Adrikienė Laima MarcelinovnaVisiškai slaptai/Skubiai

Lietuvos TSR KGB

Išeinanti šifrotelegrama Nr. 15234

Iš: 6-asis Lietuvos TSR KGB skyrius

Į: Maskvos miestas, 3-iasis VGU skyrius ir TSRS KGB PGU „K” valdybos skyrius.

Dėl A.L.M. išvažiavimo į užsienį.

1988 spalio 11 dieną Maskvoje, dėl komandiruotės į Didžiąją Britaniją stažuotis Mančesterio universitete, pagal TSRS Gosagropromo siuntimą, 10 mėnesių laikotarpiui, kandidatė verbavimui, kaip KGB agentė Andrikienė Laima Marcelinovna, gimusi 1958 m., lietuvė, nepartinė, Lietuvos ekonomikos mokslinio tyrimų instituto žemės ūkio mokslinė bendradarbė, specialybė ekonomistas – matematikas, ekonomikos mokslų kandidatė, ištekėjusi. Moka anglų kalbą.

Operatyvinis kontaktas su ja buvo užmegztas 1988 balandžio mėnesį. Charakterizuojama teigiamai. Prieš išvažiuojant pravestas pokalbis apie užsienio specialiųjų tarnybų veiklos požymius bandant verbuoti tarybinius piliečius komandiruočių į užsienį metu. Dėl papildomo instruktažo jai duotas operatyvinio darbuotojo Maskvoje telefono numeris. Esant būtinybei susisiekti su ja galima šaukiniu „Linkėjimai nuo Pavlo Aleksejevičiaus“.

Lietuvos TSR 6-os KGB valdybos viršininkas papulkininkis V. Miškinis

1988-10-11

P.S. iki Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo buvo likę 11 dienų…

Informacija skelbta facebook socialiniame tinkle

Jums turėtų patikti Specialiosios milicijos tarnybos pranešimas apie Grybauskaitės amoralų elgesį

Komentuokite