Kraugerio mirtis

  • Koks tikslas žudyti kraujo jau prisisiurbusius uodus? – apeliavau į moters sąžinę, stebėdamas kaip ji traiško išpampusią uodę.
  • Užtat, kad bjaurybės jie! – atsakė visai be logikos.
  • Bet ji, patelė, jau pasimaitino, ji daugiau tikrai nekąs. Gavo baltymo, skris į pelkę ir dės kiaušinius, pas mus negrįš! – bandžiau šnekėti pasiremdamas gamtos mokslais.
  • Užtat ir traiškau, kad kiaušinių nedėtų! – atšovė piktai.
  • Bet juk uodo lervos – tai taip pat maistas kitiems. Žuvims, gal varlėms, dusioms…
  • Tu lervas valgai?
  • Ne.
  • Tai ir tylėk, – pridūrė jau ramiau. – Geriau kavos išvirtum.

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite