Skip to content

Kraugeriai

Kraugeriai pakėlė savo kruvinai nuodingus snukius nuo aukos kūno ir trumpam sustingo. Juos iš pasalų stebėję išsigandę žvėrys sukluso: nejau pabaisoms prabudo sąžinė? Nejaugi jie pasigailės būsimų aukų? O gal, pagaliau, prisirijo?

Žybtelėjo viltis, kol kas dar nedidelė, kad JIE paliks mišką ir pasitrauks. Pabaisų gaujos vadė – pati žiauriausia ir bjauriausia patelė, suurzgė:

  –  Mes pasikeisime… Atsikratysime pačių didžiausių kraugerių, o jei to padaryti nepasiseks, gaują paliksiu aš pati!

Žvėrys netikėjo savo ausimis: nejaugi tiek laiko trukusi baimės bei nežinomybės atmosfera pagaliau baigsis? Nejaugi pabaisos nustos naikinti nekaltus miško gyventojus? Nejaugi atsisakys kraujo ir žarnų draskymo? 

Žvėrių gretose įsivyravo spengianti laukimo tyla. Kraugeriai urzgė vienas ant kito, kai kurie tupėjo pabrukę uodegas, nuleidę žemyn galvas. Kiti lakstė aplink vadę, kaleno dantimis ir taškėsi seilėmis.

Žvėrių širdis vis labiau pildė džiaugsminga viltis. Kai kurie jų pradėjo tyliai niūniuoti laisvės dainas, kiti, kad ir netikėjo kraugeriais, vistiek įsitempę laukė.

Pagaliau, leidžiantis saulei, kraugerių gaujos vadė išėjo į laukymę. Žvėrys nedrąsiai prisiartino, laukė išganingojo pabaisų sprendimo.

  –  Mes jus draskome,  prabilo pabaisa,  –  tačiau kitaip negalime. Jūsų kraujas  –  mūsų maistas. Jei nedraskytume mes, jus draskytų kitos, tačiau priešiškos miško gyventojams gaujos. Dar nei vienas mūsų sudraskytas žvėris nesiskundė, todėl manome, kad draskome teisingai, kraują geriame saikingai! Patikėkite, mes esame geriausia, kas galėjo jums nutikti! 

Žvėrys, viską supratę, nuleido galvas ir ėmė atsargiai trauktis į miško gludumą.

  –  Bet, jei kas nepatenkintas, skriaudžiamas!  –  toliau riaumojo gaujos vadė,  –  ateikite ir papasakokite! Mes imsimės visų įmanomų priemonių, kad tai nepasikartotų!

Išsigandę žvėrys išsilakstė, sulindo į savo urvus, olas, dreves. 

Tūnojo ir aiškiai suvokė: kraugerių pažadai nustoti gerti kraują gali suteikti tik pražūtingą viltį. 

Jums tikrai patiks novelė „Instrukcija velniui“

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Dalinkitės

Komentuokite