Skip to content

Kolumbo kiaušinis

Kolumbo kiaušinis,jūrininkas Kristupas Kolumbas

Kolumbas. Image by Almeida from Pixabay

Pasakojama, kad vieną kartą didysis jūrininkas Kristupas Kolumbas, grįžęs po pirmosios savo kelionės, užėjo į taverną atsigerti alaus ir nors kiek atsipalaiduoti.

Ten išgirdo prie sekančio stalo sėdėjusių jaunų žmonių pokalbį. Jie kaip tik aptarinėjo Kolumbo kelionę. Ypač audringai piktinosi vienas jaunas pirklys. Jis šaukė: “Didelis čia daiktas! Aš ir galėjau nuspręsti plaukti į Vakarus ir būčiau atradęs Indiją! Tad, aš taip pat vertas admirolo laipsnio ne mažiau, nei Kolumbas!”

Tada keliautojas atsistojo ir priėjo prie besipiktinančios kompanijos. Jis jiems pasiūlė lažintis, kad vertikaliai pastatys virtą kiaušinį. Iš pradžių tai padaryti paprašė nepatenkintųjų jaunuolių.  Vaikinai ilgai kankinosi, bandydami nustatyti teisingą balansą, tačiau jiems niekaip nesisekė  –  kiaušinis vis krisdavo ant šono. Tada Kolumbas paėmė kiaušinį, nesmarkiai trinktelėjo į stalą, kevalas suskilo, kiaušinio gale atsirado nedidelė plokštuma ir kiaušinis stabiliai stovėjo ant stalo.

 –  Didelis čia daiktas!  –  sušuko tas pats jaunasis pirklys,  –  aš ir taip galiu!

 –  Net neabejoju,  –  ramiai atsakė Kolumbas,  – bet  tiktai po manęs.

Jums tikrai patiks Pasakojimas apie tai, kaip moteris patį geriausią vyrą rinkosi

Komentuokite