Kodėl aš taip ir likau durniumi

Kodėl įmanoma su kuo nors ginčytis iki apsišikimo ir vis tiek kiekvienam likti tik prie savo nuomonės?
Viskas daug paprasčiau, nei gali pasirodyti.
Pastebėjote, kad aršių oponentų niekaip nepaveiksi nei logika, nei faktais, nei „mokslininkų išvadomis“, na, niekuo. Gali kuolą ant galvos tašyti, o jis vis tiek kartos, kad Žemė plokščia, kad amerikonai Mėnulyje nebuvo ir, kad soda gydo vėžį. Religingieji gins savo nebūtus dievukus. Vienu žodžiu, situacija visiems žinoma.
Viskas paprasta: mintys taip paveikia organizmą, smegenis, kad anie duoda signalą sintetinti tam tikras chemines medžiagas, sakykim, tarsi kokius narkotikus, ir anie tiesiog fiziniame lygmenyje veikia žmogų.
Kodėl bijant dreba rankos, kyla arba krenta spaudimas, pradeda dažniau plakti širdis? Nors dar nieko neįvyko? Nes žmogus įsileidžia mintį: „tuoj bus šakės“ ir smegenys atitinkamai reaguoja. Į kraują išskiriami įvairūs fermentai. Sakoma, kad žmogaus organizmas sugeba sintetinti apie 700 įvairių fermentų, kurie veikia organizmą fiziniame lygmenyje, atitinkamai, keičiasi mūsų savijauta, supratimas ir t.t.
Štai, sakykim, jūs alkanas, ištroškęs, jus pradeda kankinti keistos mintys: jūs netgi pasiruošęs pavogti buteliuką vandens ar suvalgyti žvirblį – kai jūs sotus ir atsigėręs, tokios mintys į galvą net nešautų. Tačiau išsekęs organizmas, vadovaujamas smegenų, fermentų pagalba mobilizuoja jus kovai, išlikimui, todėl keičiasi ir jūsų mintys. Tam tikrais atvejais visai normaliu veiksmu gali atrodyti net ir žmogžudystė.
Taigi, kiekvieno žmogaus įsitikinimai, pasaulėžiūra – suaugę su organizmu fiziškai. Tam, kad palaikyti tam tikrą požiūrį nuolat, smegenys vis įpurškia kokio nors dopingo ir jūs tampate fiziškai priklausomas nuo savo požiūrio, įsitikinimų.
Dabar įsivaizduokit: ateina koks nors zombis, kaip aš, ir pradeda aiškinti, kad Žemė, vis tik, apvali, o soda ne tik, kad vėžio neišsigydysi, bet ir skrandžio opą pasigausi, o jau po to ir tą patį vėžiuką, nuo kurio bėgai.
Kaip jūs reaguosite? Juk jūsų įsitikinimai, jūsų „žinios“ yra su jumis tiesiog suaugusios, o čia, kažkoks japas, viską išdrąskyti nori!
Žinoma, šiuo atveju jūsų smegenys purkštels jums hormonų, sukeliančių pyktį ir jūs realiai susinervinsite ir pasiųsite mane nachudožnikaučitsa. Ir tai bus pati adekvačiausia jūsų reakcija, nes taip reaguoti liepia jūsų vidus, smegenys, fizinė būklė.
O aš, kvailys, stebėsiuos: „ot durnius papuolė! Jam, mat, Žemė plokščia, jau visai su smegenėlėmis susipykęs!“
Teisus būsiu ir aš, nes aš taip pat kalbėsiu pagal savo išgyventus ir chemiškai palaikomus įsitikinimus.
Taigi, abu būsim teisūs, kiekvienas savaip, ir abu liksim su savo vidiniais narkotikais.
Taip, kad dažniausia, jei žmogus neišmoksta mokykloje, jei prastas tėvų auklėjimas, jis visą gyvenimą gali likti durniumi, o jam pačia ta būklė bus maloni ir priimtina.
Prieš chemiją nepašokinėsi…

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite