Skip to content

Kava ar arbata: kas kenksmingiau? Žiaurus Švedijos karaliaus eksperimentas su broliais – dvyniais

„Žiaurus” karaliaus eksperimentas

XVIII amžiuje gyvenęs ir valdęs  Švedijos karalius Gustavas III buvo įsitikinęs, kad kava ir arbata itin kenkia žmogaus sveikatai, griauna organizmą. Tam, kad išsaugoti savo pavaldinių sveikatą, jis ne kartą skelbė įvairius draudimus, ribojančius aukščiau minėtų gėrimų vartojimą.

1746 metais karalius išleido įsaką, kuriuo kavos bei arbatos mėgėjai buvo įpareigoti mokėti didelius mokesčius. Kiek vėliau kava buvo visai uždrausta, tačiau ji ir toliau buvo geriama, tik jau nelegaliai.

Supykęs monarchas nusprendė užsispyrusius kavos ir arbatos mylėtojus, šių gėrimų kenksmingumu  įtikinti gyvu pavyzdžiu. Eksperimentui buvo parinkti du broliai  –  dvyniai, už sunkius nusikaltimus nuteisti mirties bausme.

Mirties bausmė buvo pakeista įkalinimu iki gyvos galvos, su sąlyga, kad abu kaliniai kiekvieną dieną privalės gerti didelius kavos ir arbatos kiekius. Vienas brolių turėjo vartoti kavą, kitas  –  tik arbatą. Eksperimentas turėjo tęstis iki brolių mirties. Štai koks “žiaurus” eksperimentas laukė vargšų dvynių…

Eksperimentui stebėti buvo priskirti 2 gydytojai. Eksperimentui besitęsiant vienas gydytojas mirė, po kelių metų į dausas iškeliavo ir kitas.
Pats monarchas 1792 m kovo 16 buvo nužudytas Švedijos karališkame operos teatre. Jis tapo suokalbio auka.

Tuo tarpu, žiauriai mirčiai pasmerkti broliai ir toliau vartojo pavojingus gėrimus, nors, keista, tai nei kiek neblogino jų sveikatos.
Pagaliau, sulaukęs 83 metų mirė pirmasis brolis, gėręs arbatą. Antrasis, kavos auka, mirė dar po kelių metų. Jie pergyveno ir patį Gustavą III  –  iąjį ir juos tyrusius medikus.

Nežiūrint į eksperimento nesėkmę, draudimas gerti kavą Švedijoje egzistavo iki XIX amžiaus 20  –  ųjų metų. Nepaisant draudimų, švedai ir toliau nelegaliai vartojo “nuodus”, kol, pagaliau, 1822 metais draudimas buvo panaikintas.

Šiuo metu Švedijos gyventojai, pagal kavos suvartojimą, papuola į garbingą pasaulio dešimtuką.

Šaltinis

Komentuokite