Skip to content

Džocharas Dudajevas: „neleiskite Visagaliui Alachui išvaryti ukrainiečių ar ką nors iš jų atimti“

Džocharas Dudajevas

Džocharas Dudajevas. Nuotrauka iš interneto

Pirmasis Čečėnijos prezidentas Džocharas Dudajevas (gimė 1944  –  1996  –  žuvo  per pasikėsinimą, surengtą Rusijos slaptųjų tarnybų) taip kalbėjo apie ukrainiečius:

 „Didžiausia klaida – ukrainiečių nepaisyti. Manyti, kad ukrainiečiai yra silpni. Įžeisti ukrainiečius. Niekada neįžeidinėkite ukrainiečių. Ukrainiečiai niekada nėra tokie silpni, kaip jūs manote.

Neleiskite Visagaliui Alachui išvaryti ukrainiečių ar ką nors atimti iš ukrainiečių.

Ukrainiečiai visada sugrįžta. Ukrainiečiai grįžta ir atsiima savo. Tačiau grįžę ukrainiečiai nemoka apskaičiuoti jėgos ir jos proporcingai panaudoti. Jie sunaikins viską, kas pasitaikys jų kelyje. Neįžeiskite ukrainiečių. Priešingu atveju, kai ukrainiečiai grįš į žemę, kurioje palaidoti jų protėviai, šioje žemėje gyvenantys žmonės pavydės mirusiesiems“.

Originalus tekstas rusų kalba:

„Самая большая ошибка это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется.

Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев.

Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернуться и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожат всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым“.

Jums turėtų patikti tai, kad viena Vokietijos gyventoja trokšta ištekėti už Boeing 737

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite