Dvasingieji Rytai

Kokie „dvasingi“ bebūtų Rytai, tačiau kiekvienas nors kiek savyje susivokęs rytietis visais įmanomais būdais veržiasi į vakarietišką gyvenimą.
Tas pats su Afrika ir su Pietų Amerika.
Kai aiškinsite, kad Vakarai jau supuvo ir yra šūds, prieš tai išmeskite aifonus, androidus, kompus (visus!), išlipkite iš vakarietiškų automobilių, nustokite naudotis vakarietiška medicina, spjaukite į supuvusią vakarietišką demokratiją ir laisves.
Kaip tik šiandien mačiau vieną itin dvasingą rytietiška video, kur gauja itin dvasingų diedų akmenimis užmėto jauną moterį. Video išsamus: nuo pirmo akmens ir moters klyksmų, iki sukniubusio duobėje kūno ir laukinio klykimo „alah akbar“.
Tai tik vienas pavyzdžių nevakarietiško dvasingumo ir „tikros laisvės“.
Kaip nebūtų keista, tačiau net ir dvasingoji Indija su visais savo jogais, guru ir nušvitusiais, stengiasi papulti tik į Vakarus, o jei tai nepasiseka, tai bando prisivilioti kuo daugiau vakarietiškų kvailelių, kurie moka pinigus už pasakas. Žodžiu, be Vakarų jie nepratemptų, nors, šiaip, žiauriai „dvasingi“ yr.
Mano asmeninė svajonė – kad žmonės, pagaliau, nustotų gyventi iliuzijų pasauliuose ir pradėtų gyventi ten, kur jie egzistuoja fiziškai, kur jų žemė, artimiieji ir protėviai. Kad mokytųsi, kad skaitytų, domėtųsi, kad pasitikėtų mokslu ir niekintų kvailas primetamas fantazijas. Kad galvotų, mąstytų, kad remtųsi širdimi, logika ir žiniomis. Kad mažiau tikėtų, o daugiau žinotų.
Taip, aš trokštu tokios visuomenės, nors žinau, kad tai neįmanoma.
Tačiau naudojuos savo teise išreikšti nuomonę, ko niekaip negalėčiau padaryti „itin dvasingose“ šalyse.

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite