Dievo meilė

Mergina turėjo skristi lėktuvu, tačiau pavėlavo į oro uostą ir lėktuvas išskrido be jos.

Po to įvyko katastrofa ir visi keleiviai žuvo.

Apie tai sužinojusi mergina ilgai tylėjo, po to staiga „nušvito“. Pradėjo organizuoti renginius, kurių metų susirinkusiems pasakodavo, kad Dievas ją labai myli ir iš tos meilės sutrukdė laiku atvykti į oro uostą.

– Mane Dievas myli! Amžiną atilsį visiems žuvusiems! – tokiais žodžiais mergina pabaigdavo kiekvieną savo viešą pasirodymą.

Kartą į jos „paskaitą“ atvyko vienas išmintingas žmogus, kuris ilgus metus kovojo su prietarais, ekstrasensais ir kitomis apgaulėmis.

Išklausęs merginos pasakojimo, jis paprašė žodžio.

– Panele, kodėl jūs galvojate, kad Dievas jus myli?

– Nes jis sutrukdė papulti į lėktuvą, – atsakė ji.

– Kaip manote, ar nelaimė įvyko su Dievo žinia? – nerimo žmogelis.

– Žinoma, juk be jo šiame pasaulyje net plaukas nenukris.

– Pagalvok, ką labiau myli Dievas – ar pas save pasikvietęs visus lėktuvu skridusius žmones, ar tave, paliktą ir toliau vargti šioje ašarų pakalnėje?

Nuo to laiko mergina nustojo girtis Dievo meile.

Saulius Veržikauskas

*Jei Jums patiko, galite mane pavaišinti kava ar taure vyno!

Komentuokite