Naujienos

Čia skelbiamos šalies ir pasaulio naujienos, kurių oficialioje spaudoje nerasite. Tekstai verčiami automatinio vertėjo pagalba, tad atsiprašome už ne visai sklandų stilių.
Kiek įmanoma, bandau rinktis kuo patikimesnius šaltinius ir vengti pseudo straipsnių.