Skip to content

Apie giltinę ir uodus

Aukščiausios klasės ir kokybės dviračiai iš Europos sandėlių. Didelės nuolaidos, mokesčiai sumokėti, pristatymas per 7 darbo dienas.

košmariški sapnai,sauliusv,su sauliumi,veržikauskao svetainė,veržikausko blogas,giltinė ir uodai,apie giltinę ir uodus

Manau, kad košmarus sukelia daržovės, nes prie mėsos aš pripratęs. Troškinio ingredientai. Nuotrauka iš asmeninio albumo.

Dar vienas košmariškas sapnas, o visa tai dėl to, kad vakare troškinio prisikirtau.

Sėdėjau prie teliko stipriai pasiryžęs vakare nieko nevalgyti, tačiau prasidėjus įdomiam filmui sustabdžiau vaizdą ir nubėgau į virtuvę, kur manęs laukė nuostabaus skonio jautienos troškinys su kalnu daržovių. 

Užtat naktį daržovės priminė apie save…

…Pasijutau esąs mūsų senąjąme bute, kur jaunas dienas praleidau su amžiną atilsį tėčiu ir mama. Vėlus metas, laikas miegoti. Vienam kambaryje, taip vadinamame “salione” įsitaisęs tėtis, kurio trukdyti nedrįsau. Apskritai, jis jau seniai miręs, todėl net sapnuose matau tik jo šešėlį, o pasišnekėti jau nebesiseka, ko nepasakyčiau apie daug vėliau mirusią mamą. Ji man ir patarimų duoda, ir anekdotų kartais papasakoja…

Taigi, tėtis gulėjo vienas, balta antklode užsiklojęs, o aš, kažkodėl, įsitaisiau migį virtuvėje, tačiau vidurį jos, nes prie lango gulėjo mama.

Dar vienas kambarys, miegamasis, kur visą gyvenimą miegojo tėvai, kur po to abu ir iškeliavo į Anapilį, buvo neužimtas. Tačiau mane kaustė nerimas ir nepaaiškinama baimė: bijojau į jį net įeiti. 

Staiga paslaptingajame kambaryje pasigirdo muzika ir aš supratau, kad ten savaime įsijungė patefonas.

  –  Tango,  –  išgirdau mamos žodžius.  –  Kaip gražu!

Muzika skambėjo kraupiai, tarsi mažytis garsiakalbėlis didelėje salėje, garsas buvo praryjamas viską gaubiančios kraupiai tylios tamsos.

Pabandžiau užmigti, varčiausi į visas puses, tačiau pastangos buvo perniek. Mama daugiau nepratarė nei žodžio, o aš pradėti pokalbį nedrįsau.

Išgirdau zyziančius uodus.

  –  Mama, nejau atidarei langą?!  –  pagaliau kreipiausi į savo kambariokę. 

Pašokęs uždegiau šviesą ir nustėrau: ten, kur turėjo būti mano mama, stovėjo balta skraiste pasipuošusi giltinė ir paslaptingai šypsojosi bedante burna. Tamsios akiduobės mane stebėjo. 

Iš baimės pakėliau akis į viršų ir nustėrau: ten skraidė debesys uodų, jie pradėjo leistis žemyn ir supti mane. Nekreipdamas dėmesio į vis dar sustingusią giltinę, puoliau uždaryti lango. 

  –  Dabar mes abu eisime miegoti į miegamąjį,  –  gergždžiančiu balsu pratarė giltinė. 

  –  Na ne,  –  paprieštaravau.  –  Su tavim nemiegosiu, o liksiu čia, tik uodus pravaikysiu!

Uodai vis garsiau zyzė, iš tolimojo kambario išlindo tėčio šmėkla, kuri artėjo iš vienos pusės, o giltinė pradėjo artintis iš kitos.

  –  Zzzzzz…  –  smarkiai suzyzė uodas ir aš… atsibudau.

Vis dar pašiurpusia oda puoliau prie šviesos jungiklio ir uždegiau šviesą. 

Nei giltinės, nei šmėklos…

Tačiau tris uodus vis tik priplojau.

Gal jums patiks mano sapnas „Dvasių apsuptyje”?

Komentuokite